Bronzové trubičkové dráty MECUFIL pro MIG – pájení

Bronzové trubičkové dráty řady MECUFIL jsou vyrobeny z měděného pásku, který je vysokofrekvenčně svařen. Následně je plněn legurami podle požadavku na svarový kov a tažen na požadovaný průměr. Dodávané průměry jsou od 1,0 mm do 1,6 mm, při požadavku lze dodat větší průměry. Tyto materiály lze používat pro MIG – pájení plechů které jsou opatřeny kovovými povlaky, nerezové materiály typu 18/8, konstrukční oceli a pro heterogenní spoje. Jako ochranná atmosféra se přednostně používá čistý Argon, lze použít směs Argonu s 2,5% CO2 nebo 2% H2.

Petr Herman, Wirpo s.r.o.

(ke stažení pdf  154 kB) pdf

Vliv nastavení dávkovače a vlastností prášku na účinnost řezání plamenem.

V Höganäs AB byly prováděny dlouhodobé výzkumy za účelem stanovení různých faktorů majících vliv na řezání nerezové ocele pomocí hořáku s práškovým železem. Cílem těchto výzkumů bylo lepší pochopení základních principů procesu práškového řezání.

K výzkumu, jak různá nastavení dávkovače ovlivňují účinnost řezání, se používal přestavěný Knapsackův-Griesheimův dávkovač a automatický řezací stroj.
K práškovému řezání se používá běžné zařízení s kyslíkem a acetylénem s upraveným hořákem, který přivádí do plamene proud práškového železa. Prášek se nalézá v dávkovači a je přiváděn do hořáku přes regulační zařízení. K dopravě prášku je zapotřebí stlačený vzduch. Účelem dávkovače je míchat vzduch a práškové železo.

Olof Andersson, Höganäs AB, (S)
 
( ke stažení 580 kB) pdf

Úloha kanálu plynových par ve formování hlubokého průvaru při a-tig svařování nerezavějící oceli

Předloženy jsou zde výsledky experimentálních zkoumání geometrických rozměrů a tvaru povrchu  svarové lázně u TIG a A-TIG svařování, obloukem na povrchu při neúplném průvaru, nerezavějící oceli typu 12X18H10T  (304 H ) - [obě značky dle GOST ] .

Vyjádřen předpoklad o tom, že jednou z příčin hlubokého průvaru při A-TIG svařování , je vytváření kanálu plynových par a s tím je při A -TIG svařování spojena změna intenzity konvekce [ proudění tepla ] Marangoniho. Charakteristické tvary volné hladiny  a dna svarové lázně A-TIG svařování, potvrzují existenci představeného mechanismu hlubokého průvaru.

Akademik  PATON Boris Evgeněvič – akademik NAV Ukrajiny, ředitel ústavu  ; JUŠČENKO Konstantin Andrejevič DrSc.-akademik NAV Ukrajiny ; Ing.KOVALENKO  D.V. – člen korespondent NAV Ukrajiny, Ing. KRIVCUN I.V. ;  Ing. DĚMČENKO V.F  DrSc. ; Ing.KOVALENKO  I.V.
( Ústav svařování elektrickým obloukem  E.O. PATONA – Národní Akademie Věd  Ukrajiny )

(ke stažení 630 kB) pdf

Výroba velkoprůměrového potrubí pro transport kyselých plynů z pohledu technologie sváření.

Za uplynulých deset let došlo k odkrytí nových obrovských ložisek kyselých plynů. S tím je spojen enormní nárůst těžby a využívání těchto plynů obsahujících sirovodík, které jsou nejen jedovaté, ale současně i velmi agresivní. Vysoká agresivita tohoto média způsobuje korozi a křehnutí materiálů – z tohoto důvodu klade výstavba zařízení, v nichž jsou kyselé plyny využívány, vysoké nároky na technologii sváření potrubních systémů. Na základě těchto skutečností chceme v našem příspěvku informovat o několika projektech na využití kyselých plynů, v jejichž rámci bylo vyrobeno a dodáno podélně svařované velkoprůměrové potrubí v celkovém objemu 700 000 t ocelových plechů v kvalitě X65 mod., s tloušťkou potrubních stěn 19,05 mm a 25,4 mm. Z těchto údajů lze odvodit, že zhotovování svarů bylo spojeno s vysokými nároky na celkový výkon. V odborných kruzích je dostatečně známo, že mezi různými způsoby obloukového svařování zaručuje technologie svařování pod tavidlem optimální výkon a současně i vysokou kvalitu výsledného spoje. Kromě toho je známo, že nejvyšší houževnatosti feritického svarového kovu se dosahuje použitím vysoce bazických tavidel v několika vrstvách. Je-li však z ekonomického hlediska požadována technologie oboustranného svařování, nedochází kvůli následné svarové housence k popuštění, které je nezbytné pro rekrystalizaci. Z tohoto důvodu je omezeno použití standardních masivních elektrod. Pro odstranění tohoto problému byly pro potřeby tandemového svařování pod tavidlem s více dráty vyvinuty mikrolegované plněné dráty, které byly odzkoušeny v několika závodech.

E. Engideniz, Alteiningen; B. Berg, Siegen; W. Linden, Siegen

(ke stažení, pdf 320 kB) pdf