Plněné elektrody pod tavidlo s kovovou náplní

(publikováno na Technické konference  TESYDO, Hrotovice 2015)

Cílem tohoto článku je srovnání produktivity a množství navařeného svarového kovu u technologie SAW, zvláště s delegováním plněnou  elektrodou kovovým práškem. Vliv parametrů SAW svařování, polarity, průměru a sklonu plněné elektrody pod tavidlo na profil a vzhled výsledného svaru.

Ing. Marián Sigmund, Ph.D. (IWE, IWI-C), Wirpo s.r.o.

 

(ke stažení pdf 901kb) pdf

Vícedrátové svařování trubičkovými dráty pod tavidlem

(publikováno na Technické konference  TESYDO, Hrotovice 2014)

Cílem tohoto článku je srovnání metod svařování pod tavidlem (SAW) více dráty a rovněž trubičkovými plněnými dráty, používanými při svařování v těžkém strojírenském průmyslu například v loděnicích, mostařině (mostové konstrukce), on-off shore konstrukce, konstrukce tlakových nádob a jiných tlakových i konstrukčních celků. Článek pojednává o základních tezích, výhodách i nevýhodách, problémech při použití více drátových metod svařování, včetně použití plněných elektrod (trubičkových drátů) pod tavidlo.

Ing. Marián Sigmund, Ph.D. (IWE, IWI-C), Wirpo s.r.o.

(ke stažení pdf) pdf

OCELI VYŠŠÍCH PEVNOSTÍ PRO NÁVRH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

 Vývoj v oblasti výroby konstrukčních ocelí směřuje v posledních letech všeobecně k významnému zvyšování jejich pevnosti. I na našem trhu jsou dnes běžně dostupné oceli pevnostních tříd S420 a S460, jak ve formě válcovaných tyčí, tak plechů. Zásluhu na tom mají zejména zahraniční společnosti. Cenový rozdíl oproti ocelím standardních pevností se v poslední době výrazně snížil, například spol. Arcelor udává příklad rozdílu ceny 1 kg oceli S 460 a S 235 jen okolo 2,00 Kč (asi 10%). Ačkoliv normové postupy používání těchto materiálů v zásadě umožňují, z přístupu praxe lze zatím stále vyčíst jistou zdrženlivost. Vysvětlením může být jednak náklonnost k tradičním přístupům, jednak fakt, že produkce domácích hutních společností se zaměřuje v podstatné míře na základní materiály pevnostní třídy S 235. Z pohledu efektivity návrhu stavební konstrukce i s ohledem na požadavky na snížení ekologické náročnosti výroby konstrukčních materiálů a konstrukcí je tento
přístup dnes již často nevhodný.

Jakub Dolejš
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT

 ( ke stažení, pdf 460 kBpdf )

Problematika cihelen, vápenek a cementáren. Materiály pro navařování a žárové nástřiky s wolframkarbidy.

Cílem článku je popsat základní typy wolframkarbidů a matric, ve kterých jsou vloženy. Od tohoto se odvíjí skutečnost, že se můžete setkat s výrazně rozdílnými hodnotami tvrdosti, které jsou uvedeny v materiálových listech. Také volba optimálního složení návarového, resp. nástřikového materiálu je dána tribologickým prostředím, ve kterém bude díl nebo komponent opatřený touto vrstvou pracovat, a požadovanou tvrdostí matrice a zrn wolframkarbidu. Volba typu materiálu je také samozřejmě závislá na použité technologii pro provedení ochranných vrstev.

Petr Herman, Wirpo s.r.o.

(ke stažení pdf 734kb) pdf