Aplikace technologie žárového nástřiku v oblasti oprav a renovací a možnosti uplatnění ve sklářství

Aplikace kovových, kovokeramických a keramických povlaků vytvořených různými metodami technologie žárového nástřiku pro zvyšování životnosti a spolehlivosti namáhaných dílců v oblasti oprav a renovací.

V praxi se každodenně setkáváme s požadavky na zvýšení životnosti a spolehlivosti exponovaných součástí strojních zařízení, jejichž povrch nebo část povrchu je namáhána a degradována různými mechanismy opotřebení vycházejícími z daných pracovních podmínek zařízení. 

Ing. Jan Filipenský, Plasmametal s.r.o.

(ke stažení pdf 360 kB) pdf